Saturday, October 13, 2012

Mesyuarat Penataraan PBS Geografi Tingkatan 2

Mesyuarat Penataraan PBS Geografi Tingkatan 2 Zon Selatan (Johor, Melaka dan Negeri Sembilan) yang diadakan di Hotel Katerina, Batu Pahat, Johor pada 8-11 Oktober 2012.